Poznávání různých povolaní a řemesel. Děti pochopily co znamená řemeslo, co je povolání. Seznámili jsme se s různými povolánímí, jak se nazývají, jaké pomůcky a nářadí k vykonávání práce potřebují. Pochopili jsme podstatu práce a její koloběh v životě, proč je pro nás potřebná a jakým způsobem lidi spojuje. Děti se naučily jakou práci vykonávájí jejich rodiče a co obsahuje. Pantomimou jsme předvádeli a poznáváli povolání. Děti výtvarně ztvárnily řemeslo švadleny a krejčí. Prožili jsme plno námětových her  na kadeřnictví, doktory, holiče, tiskaře, prodavače a nakupující. Děti si opět procvičily skládání do celku, puzzle, vkládání tvarů, navlékání korálků, počítání, grafomotoriku, skládali jsme slova podle předlohy, procvičili jsme si geometrické tvary, barvy, naučili jsme se novou báseň ,,Povolání". Navštívili jsme tělocvičnu na základní škole, celý týden jsme cvičili s míčí, kruhy, jógu a meditovali. Navštívil nás rodilý mluvčí anglického jazyka, který učí na naší základní škole. Děti jsi velmi užily všechny akce.