Děti poznaly tradice o svatém Martinu, jaké jsou zvyky, pranostiky. Legenda o plášti, o huse, rohlíčcích a vínu poslouchaly bedlivě. Zaměřili jsme se na kritické myšlení, jaká je hlavní myšlenka příběhů, co je chudoba a bohatství, udělej něco pro svého kamaráda a proč. Tvorba a vymýšlení synonym a antonym, vytleskání počtu slabik a určit první hlásku. Sestavit z písmen  podle předlohy tématické slova. Opis písmen M, H. Neminula nás v tomto týdnu tělocvična, která byla dětmi vítaná. Děti se seznámily s lepidlem klovatina při výrobě svatomartinské husy. Třídily geometrické tvary podle barev, přiřazovaly kukuřici podle čísel, krmily husu kukuřicí a slunečnicí daných tvarů. Opět jsme si zahráli nové pohybové hry, zpívali lidové písně, naučili se báseň. Prožili jsme krásné dopoledne na akci broučkiádě, kterou jsme zakončili v podvečer s vámi rodiči v lampionovém průvodu, kde jsme písničkou uložili broučky k zaslouženému zimnímu spánku.