V tomto týdnu jsme probrali velikonoční tradice, zvyky a symboly. Přiblížili jsme si co znamená pašijový týden, jak se jmenují jednotlivé dny. S rodiči jsme na velikonočních dílničkách vyráběli vajíčka, zápichy. Namalovali jsme si kočičky, použili jsme na kreslení i holubí pírko což se dětem líbilo. V Bělském lese jsme hráli pohybovou hru ,,na lišku a kuřátka" a hráli s přírodninami. Na procházkách jsme pozorovali velikonoční výzdoby, opakovali názvy jarních květin. Umíme novou báseň ,,králíček".