Povídali jsme si o třech králích, jak se jmenují, jaké dary přinesli,na čem jeli, kam putovali, za kým a proč. Vytleskávali jsme slabiky, určovali první hlásku a snažíme se určovat i poslední hlásku, ta nám ještě moc nejde. Děti hrály mnoho tématických pohybových her, cvičily zdravotní cviky, hledaly korunky třem králům podle barev, překreslovaly podle předlohy obrazce z čar a zakreslovaly tečky. Zábavnou formou pomocí interaktivní tabule procvičovaly s třemi králi počty. Vypracovávaly úkoly se sokolem, vybarvovaly omalovánku a podle vlastní fantazie děti vodovými barvami nakreslily jednoho ze tří králů. Navštívili jsme ZŠ, nyní v počítačové učebně, popsali jsme si počítač, k čemu nám slouží a zaměřili se na 3 D tiskárnu, co vše dovede.