Arielka pozoruje, kteří ptáčci jsou tažní a stálí

Seznámení s tažnými druhy ptáků, kam odlétají a proč. Kteří ptáci jsou stálí a jak jim v zimě pomáháme. Jaké tvary hnízd mají, z čeho si jej staví. Děti si vyzkoušely sami postavit hnízdo z přírodnin.Jak to, že umějí ptáci létat, čím se liší od člověka. K čemu se může využíva peří. Děti umí popsat části těla ptáčka. Naučily se básničku : Vlaštovka. Třídily podle druhu, do páru, skládaly trixeso, podle řady za sebou, určily počet ptáčků, barvy. Výtvarně pomocí temperových barev děti nakreslily hnízdo s ptáčkem. Cvičily jogu - vítání sluncem zdravotní cviky, meditace s pomocí hudebních nístrojů, deštové hole, tibetské mísy, zvonkohry -  živel  oheň, děti si mohly vyzkoušet jak nástroje fungují. Plno pohybových her s námětem ptactva, jedna hra byla s požitím afrického bubínku a bubnu, hra děti velmi bavila.