Seznámení s kontinentem Afrika, poznat odlišný způsob života černochů a různých etnik a kmenů. Typické oblečení, řeč, hudbu, tanec. Vytvořit si povědomí o Egyptě, kolébky civilizace, jeho dědictví rozléhající se podél delty Nilu. Poznají určité ikonické památky v Gíze, Velká sfinga, pyramidy, co je mumie, jaký význam měli staroegypští bohové.Jaké měli podoby, jak se jmenovali, co symbolizovali a jaké měli kulty. Namalovali jsme Tutanchamonovou masku, bohyni Sachmet a napsali jsme své jméno egyptskými hireoglyfy. Proběhla besídka pro rodiče, na kterou jsme pilně nacvičovali a moc se nám povedla. Navštívili jsme hasičský sbor, kde nám poskytli mnoho informaci o tomto krásném povolání. Zpívali jsme, naučili se nové pohybové hry.