Děti se seznámily s letními sporty a různými aktivitami, které je možné provozovat celoročně. Mají přehled o sportech míčových, orientačních, vodních, bojových, pálkových, na přesnost a jiné. Dokáží vyjmenovat sportovní náčiní, které potřebujeme k danému sportu a, které zvládneme bez náčiní. Poznají kde se sporty a jiné aktivity cvičí, jak se jmenují různá hřiště a místa jejich konání. Zahráli jsme si nové pohybové a smyslové hry. Navštívili jsme tělocvičnu na ZŠ, kde jsme měli překážkovou dráhu. Výtvarně jme ztvárnili některé sportovní míče. Na procházce děti uviděly louku s heřmánkem, vlčím mákem a mnoho dalších bylin a květin.