Tento týden jsme probali význam Olypijských her. Jaké jsou symboly, k čemu jsou ceremoniály, které zimní sporty jsou zařazeny na ZOH. Děti se naučily, které výzbroje patří k daným sportům. Pochopily co znamená fair play. Připomněli jsme si bezpečnost při sportech a jakým způsobem se chráníme. Naučili jsme se novou báseň ,, Náš olympijský slib" a píseň ,, Naše olympijská hymna". Cvičili jsme s houbičkou, pohybové hry byly nyní bobování, curling, běžkování, zahráli jsme si hokej a navštívili tělocvičnu v základní škole. S dětmi jsme šli na procházku na soukromou zahradu, kde děti spatřily desítky sněženek, krokusů a rašící medvědí česnek. Hrály si na schovávanou mezi stromy. Výtvarně jsme ztvárnili olympijské kruhy a sport.