Děti se naučily, co je koloběh vody.Pochopily proč je voda důležitá pro život na zemi, jak voda vypadá, její skupenství.Pomocí interaktivní tabule děti slyšely a viděly jak může znít voda. Také je kapka provedla, tím co sama vidí, jak můžeme šetřit vodou a proč to máme dělat. Procvičovali jsme dechové cvičení pomocí slámky a vody, lovili jsme barevné víčka pomocí lžíce. Pestré pokusy s vodou byly součástí tohoto týdne. Výtvarnou činnost koloběh vody děti ztvárnily ve skupině. Cvičili jsme se stuhou, relaxace probíhala s tibetskou mísou a deštovou holí.Zahráli jsme si spousty pohybových her, také překážkovou dráhu tématicky na koloběh vody.Naučili jsme se novou píseň ,, Voda , voděnka '' a báseň ,, Kapka ''.