Probírali jsme podmořský svět. Naučili jsme se, kdo jsou obratlovci, bezobratlí, savci. Děti umí popsat tvar těla mořských živočichů, jejich velikost, potravu a zajímavosti. Děti ví co znamená brakická voda, které evropské státy mají moře a jak se jmenují. Výuka byla zpestřena pravými ukázkami - velké mušle, škeble, korály, hvězdice, čtverzubec, žraločí zuby, houba. Vysvětlili jsme si ekologickou stránku mořské přírody a lidstva. Poznali jsme jak využíváme mořské živočichy a moře samotné, jaké výrobky vyrábíme z mořských živočichů, jak je uchováváme a zpracováváme, jak moře rozvíjí náš volný čas, vnímání a mysl - potápění, plavání, zvuky moře a vnímání všemi smysly. Navštívili jsme tělocvičnu v ZŠ, zahráli jsme si plno pohybovývh her, zacvičili jsme si se stuhou, naučili jsme se báseň ,,Moře".