Technika a přírodověda v  MŠ Mitušova je projekt, na který naše mateřská škola získala od statutárního města Ostravy finanční dotaci ve výši 300000,-Kč

Cílem projektu je  rozvoj přírodovědné a technické gramotnosti předškolních dětí, zaměření na osvojování si potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytvoření vztahů k technice a technickému myšlení. V přírodovědném vzdělávání je důležitým cílem rozvoj schopnosti potřebných k využívání dovedností, řešení konkrétních problémů, podpora odpovědného rozhodování, prozumění a užívání metody vědeckého zkoumání přírodních jevů, zákonitostí přírody a starost o ni.

Z projektu byly pořízeny didaktické pomůcky k rozvoji přírodovědné a technické gramotnosti pro děti všech věkových skupin. Byla zařízena přírodovědná učebna, kde děti mají klid a prostor k aktivitám směřujícím k pozorování, prohlubování, tvoření a zkoumání. 

Aktivně se budeme podílet na různých akcích i s rodiči, kde všechny získané zkušenosti a dovednosti přeneseme do praxe.