Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2018 účelovou dotaci ve výši 35.000,-Kč na projekt: "MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT"

Cílem projektu je vzájemná spolupráce  mezi odloučenými pracovišti,prohlubování vztahů mezi školou a rodinou. Mateřská škola Mitušova 6 pořídila ze získaných finančních zdrojů konstruktivní stavebnice. Projektové odpoledne,"MÁMO, TÁTO, POSTAVÍME SVĚT". Takový název mělo projektové dopoledne, kdy rodiče společně s dětmi stavěli z pořízených stavebnic a nejen z nich různá  díla. Kreativitě a fantazii se meze nekladly, což se odrazilo opravdu ve velmi zajímavých dílech, které společně děti se svými zákonnými zástupci vytvořili.

 

list
14

Vánoční focení

list
14

Schůzka s rodiči předškoláků v ZŠ

list
22

Vánoční focení