Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2018 účelovou dotaci ve výši 35.000,-Kč na projekt: "MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT"

Cílem projektu je vzájemná spolupráce  mezi odloučenými pracovišti,prohlubování vztahů mezi školou a rodinou. Mateřská škola Mitušova 6 pořídila ze získaných finančních zdrojů konstruktivní stavebnice. Projektové odpoledne,"MÁMO, TÁTO, POSTAVÍME SVĚT". Takový název mělo projektové dopoledne, kdy rodiče společně s dětmi stavěli z pořízených stavebnic a nejen z nich různá  díla. Kreativitě a fantazii se meze nekladly, což se odrazilo opravdu ve velmi zajímavých dílech, které společně děti se svými zákonnými zástupci vytvořili.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

MÁMO, TÁTO,  POJĎ SE HÝBAT CELÝ ROK

Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2020 tento projekt částkou 100 000,- Kč.

Cílem tohoto projektu je přivést ke sportování co nejvíce dětí, nabízet jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.Vytvořit pozitivní atmosféru a motivovat k pohybové činnosti děti i dospělé.Navázat na úzkou spolupráci mezi dětmi, rodiči a pedagogy mateřskéškoly.Posilovat zájem dětí o zdravý pohyb a sport v týmovém duchu.

Tímto projektem chceme navázat  na dobrou a úspěšnou spolupráci mezi mateřskými školami, které jsou odloučenými pracovišti ZŠ Mitušova 16.

Za poskytnuté finanční prostředky  zakoupíme sportovní vybavení k zajištění společných akcí (atletické sady,překážky,prolézací tunely,molitanové sestavy, koloběžky a jiné...)

Projekt bude realizován  v měsících dubnu-říjnu 2020

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

"MÁMO, TÁTO, CHCI BÝT ZDRAVÝ CELÝ ROK"

Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2021 účelovou dotaci ve výši 30.000,-Kč na projekt "Mámo ,táto, chci být  zdravý celý rok".

Cílem projektu je podpořit u dětí zájem o zdravý životní styl, pohyb, vnitřní pohodu, zdravé prostředí.Projektem chceme nadále prohlubovat spolupráci mezi rodinou a školou.Aktivity budou rozděleny do několika setkání, která se vždy zaměří na jinou část životního stylu.

Za poskytnuté finanční prostředky zakoupíme didaktické a učební pomůcky k rozvoji zdravovědy, vybavíme relaxační koutky v MŠ . 

 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

"LIDOVÉ ZVYKY A ŘEMESLA VE ŠKOLÁCH MITUŠKÁCH"

V roce 2023 Magistrát město Ostrava pdpořil finanční částkou 80.000,-Kč projekt  "Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách".

Tímto projektem navážeme na spolupráci mateřských škol Mitušova 6 a Mitušova 90-zrealizujeme vývarné a řemeslné workshopy .Ze získané finanční částky zakoupíme hrnčířské kruhy, domácí pekárny,dětské šicí stroje,rámy na textil,malířské stojany,výtvarný a keramický materiál.

Realizace projektu březen-listopad 2023.

 

"CELÁ MITUŠOVA ČTE"

Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2023 projekt částkou 80.000,- Kč.

Cílem projektu je podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí.Z finančních prostředků budou vybaveny knihovničky a čtenářské koutky ve třídách.V aule MŠ bude umístěna knihobudka pro rodiče a děti MŠ.

Projekt bude realizován v období duben-říjen 2023.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

"CELÁ MITUŠOVA ČTE II"

Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2024 projekt částkou 80.000,- Kč.

Cílem projektu je podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí.Z finančních prostředků budou vybaveny knihovničky a čtenářské koutky ve třídách., didaktické pomůcky, logopedické sady.

Projekt bude realizován v období duben-říjen 2024.