Technika přírodověda a nadání v MŠ Mitušova

Obshem projektu jsou tři základní oblasti. 

1)Technika -postavíme celý svět -práce s dřevěnou stavebnicí, stavby podle plánku, rozvoj motoriky, představivosti, komunikace, týmové spolurpáce, radost z fungujících exponátů. Rozvoj logckého myšlení tvrořivosti, technické zručnosti.

2) Přírodověda -pozorování, experimenty, zvířátka, práce na bylinkové zahrádce, rozvoj environmentálního cítění dětí, základní ekologické zíkonitosti, výzkumné dovednosti, pěstování. 

3) Podpora nadání -práce koordinátora nadání. Identifikace nadaných, péče rozvoj nadání, obohacování výchovně vzdělávácích aktivit.

Tento projekt je financován z poskytnutách peněžních prostředků z rozpočtu města Ostravy v oblasti vzdělávání a telentmanagmentu 

Celková výše poskytnuté dotace:  400.000,-Kč

Za nálady bude v mateřské škole vybavena učebna didaktickými a metodickými pomůckami k rozvoji nadání.