Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy.

Finanční prostředky budou školám sloužit na:

Digitální učební pomůcky
pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
Prevenci digitální propasti
pro znevýhodněné žáky

 

Z těchto prostředků byly zakoupeny

Albi tužky, robotické myši,digitální mikroskopy,interaktivní programy,telefon,elektrické vláčky, kódovací robot Botley 45 dílů,mluvící skřipce.

Isophi – program CIRIL -Pedagogická diagnostika je nástroj určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:

 • Grafomotorika
 • Předmatematické představy
 • Prostorová představivost
 • Časová orientace
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Verbální myšlení
 • Sociální porozumění
 • Sebeobsluha
 • Jemná motorika
 • Hrubá motorika
 • Pozornost, Řeč