Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2023 projekt částkou 80.000,- Kč.

Cílem projektu je podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí.Z finančních prostředků budou vybaveny knihovničky a čtenářské koutky ve třídách.V aule MŠ bude umístěna knihobudka pro rodiče a děti MŠ.

Projekt bude realizován v období duben-říjen 2023.