Dítě, které nebude mít uhrazeny platby za školné a stravné v termínu nebude do MŠ přijato. Děkujeme za pochopení

 

Prodej stravného a školného na měsíc květen 2021

 

___________________________________________________

 úterý 27. 4. 2021  od  6:00  do 8:00 hodin

Dodržujte stanovené termíny a časy !  

V případě nemoci dítěte je rodič povinen obědy odhlásit! Odhlašujete na www.strava.cz nebo SMS zprávou na tel. 601090512.

 

 

 

               Zařazení dítěte dle věku platí pro školní rok 2020/2021

 

 

  Nezapomeňte si přinést drobné peníze!

 

Vrácené peníze si ihned přepočítejte!

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pro stravování v MŠ Mitušova 6

Informace o stravování ve školní jídelně

1. Způsob úhrady stravného:

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20 den měsíci na následující měsíc.

b) hotově – jen výjimečně v kanceláři školní jídelny, poslední  pracovní den v měsíci na následující měsíc.

 

2. Odhlašování obědů: - odhlašování stravy se provádí internetem na stránkách www.strava.cz, číslo zařízení  4796,

   nebo pomocí SMS mobilním telefonem

- odhlašování stravy je možné na pondělí – v pondělí do 7.00 hod./ internetem /

- odhlašování na úterý až pátek je do 13.00 hodin na následující den  /internetem /

3. Podávání obědu v případě nemocného dítěte:

- první den onemocnění dítěte si můžete vyzvednout oběd za dotovanou cenu v době od 11.30 do 12.00 hodin do jídlonosičů. Oběd si vyzvednete v jídelně základní školy Mitušova 8. V době prázdnin ZŠ si nahlášený oběd můžete odnést z výdejny  třídy „Kuřátka“.

Neodhlášenou odpolední svačinu jsi můžete vyzvednout  na své třídě od 14.30 -14.45.hod. /nechoďte dříve- pavilony jsou uzamčené/. 

Další den nemoci dítěte musí být strava odhlášena!

Připravovaná strava je určená k okamžité spotřebě .

 

4. Ceny stravného:

- na základě vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce: 

3 – 6 let 28.- Kč na den

7 let  31.- Kč na den

Školné  350.- Kč na měsíc

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě zařazeno do provozu MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vratek  za přeplatky stravného.