Odhlašování stravy:

POZOR, POZOR!!!

Odhlašování  obědů již pouze přes internet !!!

V případě, že rodič oběd neodhlásí, bude mu účtována plná cena obědu!!!

(3-6 let - 51,- Kč,) (7 let-56,-Kč)

Odhlašování stravy:  VŽDY V PONDĚLÍ DO 7:00 A KAŽDÝ NÁSLEDUJÍCÍ DEN DO 13:00 HODIN. Pozdější odhlášky nebudou akceptovány.

Způsob odhlašování a přihlašování stravy:  www.strava.cz, číslo zařízení 4796 přihlašovací údaje: příjmení a jméno dítěte dohromady malým písmem, heslo:  zůstává stejné.

Pokyny:

na www.strava.cz se přihlásíte- zadáte výběr jídelny, uživatel(příjmení, jméno dítěte), heslo, uložíte údaje a přihlásíte se.

Odhlášky se provádějí na: objednávky- odeslat

U vedoucí jídelny si vyzvedněte přístupový kód vašeho dítěte a heslo -pokud jej nemáte!

b) na telefonním čísle 601090512 (vedoucí jídelny) - pouze vyjímečně!!!

Vydávání obědů v případě nemoci dítěte

První den onemocnění dítete si můžete vyzvednout oběd za dotovanou cenu v době 10.45-11.00 hod. v kuchyni MŠ Mitušova 6 do jídlonosičů.

Další den nemoci dítěte musí být strava odhlášena!!

V případě nástupu dítěte do MŠ(po nemoci..), je nutné dítě ke stravování přihlásit.

Odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ

a) emailem:   info@msmitusova6.cz

b) Děti s povinnou předškolní docházkou je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů.Po příchodu do MŠ zapsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu.

Prosíme rodiče,aby již děti neomlouvali telefonicky. Děkujeme