Získané dotace pro školní rok 2023/2024

Statutární město Ostrava, poskytlo v tomto školním roce naší organizaci hned 3 účelové dotace. 

Ze získaných finančních prostředků budou pořízeny učební pomůcky, didaktické materiály hry, programy k rozvoji čtenářské gramotnosti, k posílení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických dovedností dětí v mateřských školách a k získání podvědomí o lidovýchh zvycích a tradicích.

 

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)