Získané dotace pro školní rok 2023/2024

Statutární město Ostrava, poskytlo v tomto školním roce naší organizaci hned 3 účelové dotace. 

Ze získaných finančních prostředků budou pořízeny učební pomůcky, didaktické materiály hry, programy k rozvoji čtenářské gramotnosti, k posílení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických dovedností dětí v mateřských školách a k získání podvědomí o lidovýchh zvycích a tradicích.

 

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den