Zápis do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

V úterý 28. 2. 2023 od 12:45 do 16:45 hodin bude v ZŠ Mitušova 16 probíhat zápis dětí do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

 

Přihlašujte své děti Přes rezervační systém

Ve třídě bude maximálně 22 žáků. Týdenní hodinová dotace anglického jazyka bude v maximální možné míře, kterou umožňuje RVP. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. Žáci budou intenzivně připravováni na cambridgeské certifikáty. Ti nejlepší mohou získat cambridgeský certifikát na úroveni B2.

Podmínky přijímacího řízení: testy budou přizpůsobeny pro děti předškolního věku, prvních 22 dětí bude zařazeno do třídy s rozšířenou výukou, délka testu bude maximálně 45 minut. 

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)