Výsledky zápisu do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

v souladu s ustanovením § 34 odst.3, §165odst. 2 písm. b)zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění,

rozhodl, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 v Mateřské škole Mitušova 6 se přijímá:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

 1/2020  přijat/a

25.

25/2020 přijat/a

2.

2/2020 přijat/a

27.

27/2020 přijat/a

3.

3/2020 přijat/a

28.

28/2020 přijat/a

4.

4/2020 přijat/a

29.

29/2020 přijat/a

5.

5/2020 přijat/a

30.

30/2020 přijat/a

6.

6/2020 přijat/a

31.

31/2020 přijat/a

8.

8/2020 přijat/a

32.

32/2020 přijat/a

9.

9/2020 přijat/a

33.

33/2020 přijat/a

10.

10/2020 přijat/a

34.

34/2020 přijat/a

11.

11/2020 přijat/a

35.

35/2020 přijat/a

12.

12/2020 přijat/a

36.

36/2020 přijat/a

13.

13/2020 přijat/a

37.

37/2020 přijat/a

14.

14/2020 přijat/a

38.

38/2020 přijat/a

15.

15/2020 přijat/a

39.

39/2020 přijat/a

16.

16/2020 přijat/a

40.

40/2020 přijat/a

17.

17/2020 přijat/a

 

 

18.

18/2020 přijat/a

 

 

19.

19/2020 přijat/a

 

 

20.

20/2020 přijat/a

 

 

21.

21/2020 přijat/a

 

 

22.

22/2020 přijat/a

 

 

23.

23/2020 přijat/a

 

 

24.

24/2020 přijat/a

 

 

 

 V Ostravě dne: 29.5.2020

                                                                                                                           Mgr.Martin Pail

                                                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ

Zároveň přikládáme v souboru PDF pozvánku na informativní schůzku rodičů nově přijatých dětí.