8 . 1 2 . 2 0 2 1
O d  1 5 : 3 0
- vystoupení mažoretek
- malý vánoční jarmark
- rozsvícení stromečku
- zapojení do projektu Česko zpívá koledy
Těšíme se na Vás!
Všechna hygienická opatření budou dodržena