8 . 1 2 . 2 0 2 1
O d  1 5 : 3 0
- vystoupení mažoretek
- malý vánoční jarmark
- rozsvícení stromečku
- zapojení do projektu Česko zpívá koledy
Těšíme se na Vás!
Všechna hygienická opatření budou dodržena

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy