UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17.3.2020  rozhodla o  uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

(MŠ F. Formana : 596711804, Bc. Martina Raková,   MŠ Za Školou: 725059525 Mgr. Věra Miklušová)

Přihlášení do výše uvedených mateřských škol si rodiče zajišťují sami!!!

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat na sekretariátu základní školy Mitušova 16. Bližší informace budou včas aktualizovány, prosíme, buďte trpěliví!!!

Děkujeme a přejeme Vám mnoho sil  a hlavně zdraví!