Školička pro předškoláky

Školička pro předškoláčky ve 3 termínech. Na poslední dva termíny je nutné děti přihlásit.

Zveme budoucí prvňáčky na tradiční Školičku pro předškoláky. Jedná se o přípravu dětí na 1. třídu v oblasti český jazyk, matematika, prvouka a angličtina. Hravou zábavnou formou se děti seznámí se školou, kam v září nastoupí do 1. třídy.

Prosíme, dále čtěte pozorně...

21. 2. 2023 od 14-15 hodinPaní učitelky z MŠ děti přivedourodiče si je v budově ZŠ Mitušova 16 v 15 hodin vyzvednout (případně později opět v MŠ).

Další 2 termíny jsou 14. března a 21. března 2023 od 15:30 do 16:15 hodin.

Pro následující 2 termíny je vytvořen rezervační systém, svého budoucího školáčka musíte přihlásit zvlášť na každý termín.

Rezervační systém na 14. března 2023 najdete TADY.

Rezervační systém na 21. března 2023 najdete TADY.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)