Školička pro předškoláky

Školička pro předškoláčky ve 3 termínech. Na poslední dva termíny je nutné děti přihlásit.

Zveme budoucí prvňáčky na tradiční Školičku pro předškoláky. Jedná se o přípravu dětí na 1. třídu v oblasti český jazyk, matematika, prvouka a angličtina. Hravou zábavnou formou se děti seznámí se školou, kam v září nastoupí do 1. třídy.

Prosíme, dále čtěte pozorně...

21. 2. 2023 od 14-15 hodinPaní učitelky z MŠ děti přivedourodiče si je v budově ZŠ Mitušova 16 v 15 hodin vyzvednout (případně později opět v MŠ).

Další 2 termíny jsou 14. března a 21. března 2023 od 15:30 do 16:15 hodin.

Pro následující 2 termíny je vytvořen rezervační systém, svého budoucího školáčka musíte přihlásit zvlášť na každý termín.

Rezervační systém na 14. března 2023 najdete TADY.

Rezervační systém na 21. března 2023 najdete TADY.