Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Informační schůzka ohledně vzdělávání na naší škole za účasti vedení, vyučujících 1. tříd, zástupci vyučujících anglického jazyka a školní družiny proběhne v naší Mateřské škole 

8. 2. 2023 od 15:30 hodin na třídě Kuřátko 

Dozvíte se informace týkající se zápisu do 1. třídy, odkladů, SPC, PPP, vybavení školy, školního vzdělávacího programu, školní družiny, výuky anglického jazyka, kroužků, akcí školy atd.

Srdečně zveme!