Mateřská škola je od září 2021 zapojena do projektu Se sokolem do života, který se zaměřuje na rozvíjení pohybové zdatnosti dětí. Více se dočtete na tomto odkaze: https://www.sesokolemdozivota.cz/

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol