Mateřská škola je od září 2021 zapojena do projektu Se sokolem do života, který se zaměřuje na rozvíjení pohybové zdatnosti dětí. Více se dočtete na tomto odkaze: https://www.sesokolemdozivota.cz/

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy