Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ZŠ Mitušova 16

Schůzka bude probíhat na základní škole Mitušova 16, v úterý 15. 6. s vedením školy a budoucími třídnimi učitelkami.

Jste srdečně zváni.

 

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy