Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2023/2024

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční 8.6.2023   v MŠ Mitušova 6 od 15:00 hod.

Schůzka proběhne pouze s rodiči bez přítomnosti dětí.

Těšíme se na setkání.

Účast rodičů nutná!!