Potvrzení o výši vynaložených výdajů -daně

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu Vám budou vydávat oproti podpisu od 1.2.2022 paní učitelky v kmenové třídě Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě MŠ již nenavštěvuje napište email: 

garcarova@zsmitusova16.cz V emailu uveďte jméno dítěte, datum jeho narození a adresu trvalého bydliště.

Děkujeme za spolupráci:-)

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí