Potvrzení o výši vynaložených výdajů -daně

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu Vám budou vydávat oproti podpisu od 1.2.2022 paní učitelky v kmenové třídě Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě MŠ již nenavštěvuje napište email: 

garcarova@zsmitusova16.cz V emailu uveďte jméno dítěte, datum jeho narození a adresu trvalého bydliště.

Děkujeme za spolupráci:-)

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol