Platby za prázdninový provoz na obou MŠ

Platba školného a stravného na prázdninový provoz proběhne dle termínů uvedených v příloze.

Platba je možná pouze v hotovosti, žádáme rodiče, aby nezasílali platbu přes účet.

Jiný termín plateb není možný. V případě nezaplacení nebude dítě přijato k  prázdninovému provozu!!

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí