Platby školného a prodej čipů

Vážení rodiče,

ve středu 26.8. od 6:00 do 15:00 hodin proběhne prodej školného a stravného v hotovosti u paní vedoucí jídelny. Od měsíce října bude prodej stravného a školného pouze inkasním převodem. Podrobné informace dostanou zákonní zástupci dětí na třídních schůzkách, které proběhnou v druhém týdnu měsíce září. V tento den, tedy 26.8.  bude vedoucí jídelny také prodávat čipy potřebné ke vstupu do budovy MŠ. Cena jednoho čipu je 72,-Kč. Po ukončení docházky do MŠ a vrácení čipu Vám bude částka vrácena. Tato informace se týká zejména nových rodičů přijatých dětí pro školní rok 2020/2021. Zakoupený čip je nutno aktivovat. Aktivace bude probíhat od 26.8 do 28.8. vždy od 8:00 - 11:00 hodin v kanceláři MŠ.

Děkujeme, že termíny a časy dodržíte přesně :-)

 

květ
23

23.5.-27.5. Školka v přírodě -přihlášené děti

črvn
03

Den dětí s Hopsalínem -všechny třídy

črvn
15

Dinopark - Žábky, Kočička, Motýlek

črvn
16

Výlet na Hukvaldy -Kuřátko, Pejsek