Organizace provozu od 2.11 -20.11 - náhradní provoz pro přihlášené děti

publikováno čtvrtek 22.10.2020
autor Sedláčková Petra

Děkujeme všem rodičům za pochopení a spolupráci!!!

INFORMACE K ORGANIZACI NÁHRADNÍHO PROVOZU V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ  OD 2.11. – 20.11.

Děti budou rozděleny takto:

Odloučené pracoviště Mitušova 90

Děti z třídy Kuřátko, Kočička a část dětí z třídy Žabky

(seznam těchto dětí má paní učitelka na třídě)

Scházení 6:00 - 8:00 

Rozcházení 14:30- 16:30 Třída Kuřátko

Rodiče budou používat čipy, které jim umožní vstup do budovy.

Dětem bude přidělena značka, rodiče, si zajistí přesun věcí ze svých šaten včetně pytlíku (zelený nebo žlutý)

Stravu mají děti zajištěnou v budově Mitušova 90.

upozorňujeme rodiče dětí, kteří budou docházet na M90, že zde se  obědy odhlašují do 12:30 a odpolední svačinky se neodhlašují.

Odloučené pracoviště Mitušova 8

Prostory školní družiny – vchod do jídelny M8

Děti z třídy Pejsek, Delfínek  

Scházení od 6:00 - 8:00.  Rozcházení 14:30 -16:00 hod.

Prostory v Základní škole – 2.patro učebna hudebna

Děti z třídy Motýlek a část dětí z třídy Žabky (seznam těchto dětí má paní učitelka na třídě)

Scházení: 6:00 – 7:00 prostory školní družiny – vchod jídelny M8

                 7:00 -8:00 vchod do ZŠ druhé patro učebna hudebna

Rozcházení 15:00 -16:30 prostory školní jídelny  – vchod jídelny M8

Stravovat se děti budou v jídelně M8.

Rodiče budou zvonit a vyčkají příchodu paní učitelek nebo někoho z personálu MŠ, popřípadě vejdou na otevření „bzučákem“

Rodiče si všechny věci z MŠ přenesou včetně pytlíku (zelený nebo žlutý). Prostor pro odkládání věcí jim bude přidělen na místě.

Rodiče a osoby, které budou děti přivádět a odvádět budou ve všech prostorách používat roušku.

Odhlašování dětí včetně stravy provádějte obvyklým způsobem.

V období uzavření MŠ nebudou probíhat kroužky.

Po znovuotevření MŠ budou kroužky nahrazeny.

V případě nejasností a dotazů se obraťte na vedení MŠ prostřednictvím emailu: sedlackova@msmsitusova6.cz