Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností. Těšíme na společné vesmírné zážitky. Vždyť vyhledávat, nacházet a rozvíjet nadání v oblasti intelektu u dětí, by mělo být stejně důležité, jako je tomu i v jiných oblastech nadání.

Tuto aktivitu pořádá MŠ Várenská Ostrava a my jsme moc rádi, že jsme se zapojili. 

První kolo proběhne už v lednu.

 

 

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol