Kroužky o Jarních prázdninách nebudou

Kroužky v době Jarních prázdnin odpadají. Děkujeme rodičům za pochopení.

Prosíme, sledujte nástěnky v šatnách tříd, popřípadě se informujte u paní učitelek, které kroužky vedou.

Záležitosti týkající se koružku Mažoretek a Juda řeště přímo s trenéry klubu.

 

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)