Kroužky o Jarních prázdninách nebudou

Kroužky v době Jarních prázdnin odpadají. Děkujeme rodičům za pochopení.

Prosíme, sledujte nástěnky v šatnách tříd, popřípadě se informujte u paní učitelek, které kroužky vedou.

Záležitosti týkající se koružku Mažoretek a Juda řeště přímo s trenéry klubu.