Informativní schůzka s rodiči předškoláků a vedením ZŠ