Informace k zajištění bezpečnosti dětí a osob v budově MŠ

Vážení rodiče,

dnes v ranních hodinách došlo v naší mateřské škole k incidentu s cizí osobou, která odcizila mobilní telefon p. učitelky.

Díky duchapřítomnosti paní učitelek a správních zaměstnanců nebyl naštestí nikdo zraněn a odcizený telefon byl odhozen a zajištěn.

Celou záležitost řešíme s Policií ČR.

Důrazně Vás žádáme, abyste při příchodu a odchodu do MŠ vždy používali čip jen pro sebe!!! V případě, že podržíte vstupní dveře pro někoho jiného vystavujete tak děti, sebe, ale i nás nebezpečí vniku osob, které nemají v MŠ co dělat. Pokud někdo z rodičů zapomene čip, nebo je nefunkční, zazvoní a počká příchodu služby.  Pokud budete mít dojem, že se po MŠ pohybují osoby, které vám připadají podezřelé nebo neznámé, prosíme, abyste to nahlásili komukoliv ze zaměstnanců. Velmi vám děkujeme za spolupráci.

Sedláčková