Informace k prázdninovému provozu

Scházecí třída MOTÝLEK 6:00-7:00

Rozcházecí třída MOTÝLEK 15:30-17:00

Odhlašování docházky na info@msmitusova6.cz

Odhlašovaní stravy na www.strava.cz, číslo zařízení 4796

Všechny děti budou mít láhev na pití na pobyt venku

Dětem z MŠ Mitušova 90 bude umožněn přístup přes čipy, které mají.

Děti z jiných MŠ si čipy zakoupí (Vratná záloha 78,-Kč). Aktivace čipů bude v kanceláři MŠ 1.7. od 6 -8 hodin.

Všechny děti budou mít oblečení na ven přizpůsobeno aktuálnímu počasí.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali pokrývku hlavy!!