Hygienická opatření jsou stále aktuální!!!

publikováno středa 13.01.2021
autor Sedláčková Petra

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O DODRŽOVANÍ PRAVIDEL!

ČTĚTE POZORNĚ!!!

U vchody vždy použijte dezinfekci na ruce

Nasaďte si roušku, či jinou ochranu dýchacích cest.

Žádáme zákonné zástupce,  aby děti vodila a  vyzvedávala pouze jedna osoba. (nechoďte ve dvojicích, skupinách).

V prostorách MŠ se nezdržujte, dodržujte rozestupy a dbejte všech pravidel zabraňujícím přenos  infekčního onemocnění.

Do mateřské školy nepatří dítě nemocné! ! Porušujete školní řád, přivádite-li do školky dítě s rýmou, kašlem, nebo jinými příznaky onemocnění!!!

Děti oblékejte přiměřeně počasí, uzpůsobte oblečení pobytu venku i ve třídě. Třídy jsou vytápěny, některé děti mají na sobě zbytečně mnoho vrstev. 

Mateřská škola zajišťuje každodenní dezinfekci všech prostor a pravidelné větrání tříd.

Všem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu uchránit zdraví nás všech.

Vedení MŠ