Hygienická opatření jsou stále aktuální!!!

publikováno středa 13.01.2021
autor Sedláčková Petra

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O DODRŽOVANÍ PRAVIDEL!

ČTĚTE POZORNĚ!!!

U vchody vždy použijte dezinfekci na ruce

Nasaďte si roušku, či jinou ochranu dýchacích cest.

Žádáme zákonné zástupce,  aby děti vodila a  vyzvedávala pouze jedna osoba. (nechoďte ve dvojicích, skupinách).

V prostorách MŠ se nezdržujte, dodržujte rozestupy a dbejte všech pravidel zabraňujícím přenos  infekčního onemocnění.

Do mateřské školy nepatří dítě nemocné! ! Porušujete školní řád, přivádite-li do školky dítě s rýmou, kašlem, nebo jinými příznaky onemocnění!!!

Děti oblékejte přiměřeně počasí, uzpůsobte oblečení pobytu venku i ve třídě. Třídy jsou vytápěny, některé děti mají na sobě zbytečně mnoho vrstev. 

Mateřská škola zajišťuje každodenní dezinfekci všech prostor a pravidelné větrání tříd.

Všem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu uchránit zdraví nás všech.

Vedení MŠ

 

pátek 23.09.2022
úterý 13.09.2022
říjn
06

Kouzelník Aleš (Kuře, Kočka, Delfín, Žába, Pes)

říjn
18

Planetárium Ostrava (Kuře, Kočka, Žába, Pes)

říjn
25

Duo Šamšula -"Jak pejsek s kočičkou myli podlahu" -všechny třídy

říjn
31

Divadlo Smíšek -"Větřík Petřík" -všechny třídy