Hudební přípravka pro předškoláky

Milí rodiče,
Základní umělecká škola Leoše Janáčka nabízí dětem předškolního
věku zajímavou možnost rozvoje v kolektivním předmětu
Přípravná hudební výchova (PHV). Výuka probíhá v malých
skupinkách a děti se hravou formou seznamují se základy hudby
pomocí zpěvu, pohybových aktivit a hry na jednoduché nástroje.
Vzhledem k tomu, že tento předmět probíhá na naší pobočce na ZŠ
Mitušova 16, zajistíme dětem z MŠ doprovod při přechodu v rámci
budovy našim pedagogickým pracovníkem. Ten si je vyzvedne jako
celou skupinku v domluvenou dobu přímo v MŠ a rodiče si potom
pro děti přijdou až po hodině PHV.
Pololetní školné za jedno dítě činí 900 Kč. Více informací Vám rádi
sdělíme na telefonním čísle 596 614 175, případně e-mailem na: zus-lidicka@cmail.cz

V případě velkého zájmu zajistíme výuku přímo v mateřské škole:-)

 


zus-lidicka@cmail.cz

pátek 23.09.2022
úterý 13.09.2022
říjn
06

Kouzelník Aleš (Kuře, Kočka, Delfín, Žába, Pes)

říjn
18

Planetárium Ostrava (Kuře, Kočka, Žába, Pes)

říjn
25

Duo Šamšula -"Jak pejsek s kočičkou myli podlahu" -všechny třídy

říjn
31

Divadlo Smíšek -"Větřík Petřík" -všechny třídy