Hudební přípravka pro předškoláky

Milí rodiče,
Základní umělecká škola Leoše Janáčka nabízí dětem předškolního
věku zajímavou možnost rozvoje v kolektivním předmětu
Přípravná hudební výchova (PHV). Výuka probíhá v malých
skupinkách a děti se hravou formou seznamují se základy hudby
pomocí zpěvu, pohybových aktivit a hry na jednoduché nástroje.
Vzhledem k tomu, že tento předmět probíhá na naší pobočce na ZŠ
Mitušova 16, zajistíme dětem z MŠ doprovod při přechodu v rámci
budovy našim pedagogickým pracovníkem. Ten si je vyzvedne jako
celou skupinku v domluvenou dobu přímo v MŠ a rodiče si potom
pro děti přijdou až po hodině PHV.
Pololetní školné za jedno dítě činí 900 Kč. Více informací Vám rádi
sdělíme na telefonním čísle 596 614 175, případně e-mailem na: zus-lidicka@cmail.cz

V případě velkého zájmu zajistíme výuku přímo v mateřské škole:-)

 


zus-lidicka@cmail.cz