1. Pracujeme v týmu (Ekotým) 

 

  2. Zjišťujeme, jak na tom naše škola je (Analýza)

 

  3. Navrhujeme a plánujeme změny (Plán činností) 

 

  4. Ověřujeme, zda se plán podařil                 (Sledování a vyhodnocování)

 

  5. Jsme v tom spolu                                   (Informování a spolupráce) 

      

  6. Učíme se a hledáme souvislosti     (Environmentální výchova ve výuce) 

        

  7. Známe své hodnoty (Ekokodex)

 

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy