Drakiáda na školním hřišti

SRPŠ ve spoluráci se ZŠ Mituošva 16, MŠ Mituošva 6 a MŠ Mitušova 90 Vás srdečně zve na tradiční Drakiádu na škoklním hřišti při ZŠ Mitušova 16.

Progrma pro děti a občerstvení zajištěno. Těšíme se na hojnou účast:-)

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí