Celá Mitušova jazykům otevřena

ZŠ Mitušova pokračuje v podpoře výuky anglického jazyka napříč celou organizací. Ve školním roce 2022/2023 realizujeme projekt Celá Mitušova jazykům otevřena II, který navazuje na program z loňského školní roku a díky kterému jsme začali realizovat denní výuku anglického jazyka na obou našich mateřských školách (MŠ Mitušova 90 a MŠ Mitušova 6) a na základní škole jsme postupně do vyučování zaváděli výukovou metodu CLIL.

Statutární město Ostrava nám na realizaci projektu v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2022/2023 poskytlo dotaci ve výši 409.000,-Kč. 

V mateřských školkách paní učitelky pracují s dětmi na angličtině hravou formou, v podobě říkanek, básniček, písniček, dětem jsou k dispozici interaktivní výukové programy a další vizuální pomůcky. Naším společným cílem je, aby výuka ze školky navázala na výuku na 1. stupni, kde se již děti setkají s rodilými mluvčími. V letošním školním roce s námi budou spolupracovat dva rodilí mluvčí, jeden z Velké Británie, druhý ze Spojených Států. 

V rámci projektu zároveň finančně podpoříme naše šikovné angličtináře při skládání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge na úrovni B1 a B2. V roce 2022 u nás tyto náročné jazykové zkoušky úspěšně složilo celkem 28 žáků.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu částečně v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích. Na základní škole se jedná o předměty matematika, prvouka, přírodověda a některé výchovné předměty (hudební nebo rodinná výchova). S touto metodou začínáme již u dětí na 1. stupni a pevně věříme, že je to ta nejlepší cesta jak 'odbourat' strach z angličtiny a začít vnímat angličtinu jako přirozenou součást vzdělávání.