Brigáda na Zahradě MŠ 2024

Těšíme s ena Vaši pomoc při úklidu školní zahrady. 

kolektiv MŠ Mitušova 6

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den