Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Mitušova

 

 Spolek dlouhodobě a úspěšně funguje v MŠ Mitušova 6 a v budově ZŠ Mitušova 8. Ve školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16. Jako každý jiný spolek má svého předsedu, výbor a je oficiálně zapsán u Krajského soudu v Ostravě.

 Cílem Spolku je pořádat pro naše předškoláky a  školáky nejrůznější akce a také na ně finančně přispívat. Finance jsou získávány z příspěvků od rodičů formou daru. Minimální částka je 200,- Kč na školní rok a žáka,  maximální hranice není omezena. Dalšími finančními zdroji jsou výnosy ze sběrových soutěží a zisky z výdělečných akcí, které Spolek pořádá. Mezi ně patří výnos z bufetu při vánočních dílnách a školním jarmarku, školní ples a zisk z bufetu při oslavě Dne dětí a ukončení školního roku.

Peníze jsou obratem použity ve prospěch dětí na pořádání karnevalů, drakiády, diskoték, pořízení cen na sportovní, výtvarné, hudební a jiné soutěže. Je možné také přispět dětem na vstupné do kina, divadla, přednášky, besedy apod. Dobré zkušenosti má Spolek s pořádáním jednodenních bruslařských akcí nebo lyžařských výjezdů, kde přispívá na pernamentky.

 Od letošního školního roku začíná Spolek pracovat v obměněné a rozšířené podobě a rád by ve svých řadách přivítal další rodiče, kteří mají chuť se zapojit, protože při pořádání akcí pro děti, si užijí hodně zábavy také dospělí. Více informací získáte u zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání ve školkách a zástupců ředitelů ve školách.

Přejeme Spolku rodičů a přátel školy hodně dobrých nápadů a povedených akcí.