Zde najdete všechny potřebné informace o nadstandartních aktivitách a kroužcích v MŠ

Flétnička

“Vstávej, vstávej, píšťaličko,
spala už jsi dost.

Koho potkáš na tom světě,
hraj mu pro radost!”

V tomto kroužku se děti seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou. Formou hry se naučí, jak nástroj vypadá, jak s ním zacházet.Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání. Proto budou pravidelně prováděna dechová cvičení (gymnastika) pro nácvik správného hlubokého bráničního dýchání, což vede i k celkovému posilování zdravotního stavu dětí. Vhodná je proto pro děti s chronickým onemocněním průdušek, astmatem, alergiemi.Radost z muzicírování povede děti k příjemnému zážitku a pozitivnímu vztahu k hudbě. Děti získají podvědomí o notovém zápisu, naučí se i některé jednoduché noty poznávat. 

Tento kroužek bude probíhat  pod vedením paní učitelky Barbory Galčíkové, ve čtvrtek  od 12:15 -13:00h .Doporučený věk pro tento kroužek je 4-6 let.

Keramika 

Při tvorbě z keramické hlíny můžeme dát dětem větší volnost pro rozvíjení jejich kreativity a prostor pro sebevyjádření. Nezanedbatelnou součástí této složky je prezentace výtvorů dětí, které z keramické hlíny vytvořily. Díla budou vystavena ve třídě nebo ve veřejném prostoru.

Kroužek povede paní učitelka Laura Poledníková a asistent pedagoga Renata Hlaváčková v pondělí od 12:15-13:00h. Počet dětí v  tomto kroužku bude omezen na 10 a přednostně budou vybráni předškoláci, u kterých paní učitelky pozorují výtvarné nadání.

Judo Baník Ostrava

Vizí tohoto kroužku je rozvíjet zdravý sportovní duch, naučit děti umět se bránit, být pružnými a podpořit si znalosti základu juda sebevědomí. Kroužek vedou trenéři klubu Baník Ostrava a bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15:50 - 16::35 v prostorách Mateřské školy. Věková hranice od 3 let.

Předškoláček

Kroužek pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Každý čtvrtek od 15:15-15:45 hodin se bude dětem individuálně věnovat paní učitelka Bc. Markéta Dejová.  Děti si procvičí, prohloubí a získají dovednosti potřebné k zápisu do ZŠ. 

Hravá angličtina

Pro děti s dobrou výslovností a bohatou slovní zásobou je kroužek Angličtiny. Formou her, písniček a básniček získají povědomí o anglickém jazyce. Cílem není naučit děti mluvit plynule anglicky, ale hravou je seznámit  se základy. Kroužek povede paní učitelka Eliška Anna Szudárová Počet dětí je omezen na 10 a bude vždy v úterý od 15:45 - 16:45 hodin na třídě Kočička

Dobrodružná akvaristika

Kroužek akvaristiky nabídne dětem blíže se seznámit s podvodním světem akvarijních ryb a rostlin. Cílem je podpořit vztah k přírodě, mít povědomí z čeho se skládá akvárium, kdo v něm žije, čím se živí, jak se rozmnožují, co potřebují k životu žijí-li ve volné přírodě. Součástí kroužku je akvárium s živými rybami a rostlinami. Kroužek povede paní učitelka Soňa Lucigová. Počet dětí je omezen na 12 a bude probíhat každé pondělí od 15.45 - 16:45