Zde najdete všechny potřebné informace o nadstandartních aktivitách a kroužcích v naší mateřské škole.

Flétnička

“Vstávej, vstávej, píšťaličko,
spala už jsi dost.

Koho potkáš na tom světě,
hraj mu pro radost!”

V tomto kroužku se děti seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou. Formou hry se naučí, jak nástroj vypadá, jak s ním zacházet.Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání. Proto budou pravidelně prováděna dechová cvičení (gymnastika) pro nácvik správného hlubokého bráničního dýchání, což vede i k celkovému posilování zdravotního stavu dětí. Vhodná je proto pro děti s chronickým onemocněním průdušek, astmatem, alergiemi.Radost z muzicírování povede děti k příjemnému zážitku a pozitivnímu vztahu k hudbě. Děti získají podvědomí o notovém zápisu, naučí se i některé jednoduché noty poznávat. 

Tento kroužek bude probíhat  pod vedením paní učitelky Marie Kiriakovské Doporučený věk pro tento kroužek je 4-6 let.

Keramika 

Při tvorbě z keramické hlíny můžeme dát dětem větší volnost pro rozvíjení jejich kreativity a prostor pro sebevyjádření. Nezanedbatelnou součástí této složky je prezentace výtvorů dětí, které z keramické hlíny vytvořily. Díla budou vystavena ve třídě nebo ve veřejném prostoru.

Kroužek povede paní učitelka Laura Poledníková a Barbora Oslislová. Počet dětí v  tomto kroužku bude omezen na 12 a přednostně budou vybráni předškoláci, u kterých paní učitelky pozorují výtvarné nadání.

Mažoretky

Pod záštitou tanečního klubu Krokodýl bude probíhat kroužek Mažoretky. Prioritou tohoto kroužku je správné držení těla, ladnost pohybů, pohybová průprava, rytmická průprava, základy baletu, gymnastiky, scénického tance, mažoretek a roztleskávaček. Vše s úsměvem formou zábavné hry, s pomocí říkánek, cvičení s pomůckami.Kroužek  povede paní učitelka Martina Sobczyková, která je dlouholetou trenérkou mažoretek klubu Krokodýl.

Kroužek je pro dívky ve věku od 4 let a bude vždy ve čtvrtek od 15:15-16:00 na třídě Kuřátko

Taneční škola Carmen

Taneční kroužek pod vedením zkušených lektorů taneční školy Carmen, která s naší mateřskou školou spolupracuje již řadu let. Vždy na konci školního roku je pro rodiče pořádána akademie v kulturním domě Akord, děti rodičům předvedou, co se naučily.  Věkově není kroužek omezen, doporučen věk jsou 3 roky. Bude probíhat vždy v úterý od 15:15 - 16:00 hodin v prostorách Mateřské školy.

Judo Baník Ostrava

Vizí tohoto kroužku je rozvíjet zdravý sportovní duch, naučit děti umět se bránit, být pružnými a podpořit si znalosti základu juda sebevědomí. Kroužek vedou trenéři klubu Baník Ostrava a bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15:15 - 16:00 v prostorách Mateřské školy. Věková hranice od 3 let.

Předškoláček

Kroužek pro děti s odloženou školní docházkou. Každé pondělí od 12:15 - 13:00 hodin se bude dětem individuálně věnovat paní učitelka Lucie Smiejová. Děti si procvičí, prohloubí a získají dovednosti potřebné k zápisu do ZŠ.