Tento týden jsme si povídali o lesních zvířatech. Učili jsme se je na obrázku poznat a pojmenovat. Podle obrázku, který si pro nás paní učitelka připravila jsme zjišťovali co dělájí tyto zvířátka v zimě. A také jsme si hráli na detektivy, protože jsme na obrázku pomocí lup pozorovali stopy zvířátek a zkoušeli jsme si malá razítka stop  k danému zvířátku také přiřadit. K tématu lesních zvířátek jsme se naučili pohádku s pohybem "Medvěd" a zopakovali jsme si písničku "Hodování veverek" kterou nám paní učitelka netradičně doprovodila na metalofon a my jsme ji rytmizovali pomocí nástroje BOBOtube, což jsou plastové tubusy nalazené na určitý tón a hraje se na ně boucháním o zem, což nás velice bavilo. Při cvičení jsme napodobovali  pohyby zvířat, zdravotními cviky jsme si rozvnali záda a protahovali celé tělo. Také jsme si zahráli pohybovou hru "Pozor vlk", při které jsme se učili reagovat na smluvený slovní signál a na povel "Pozor vlk" jsme se museli schovat do bezpečí na lavičku. Také jsme cvičili s míčkem a obručí, kterou jsme prolézali jako veverka stromem do svého doupěte a trénovali skok snožmo u obruče ven. Ve výtvarných činnostech jsme si vyráběli zajíčka z roličky od toaletního papíru, kdy jsme si roličku sami celou natřeli hnědou barvou a s pomocí paní učitelky lepili podle předlohy ouška, tlapky, oči a čumáček, čímž jsme si trénovali práci s lepidlem a jemnou motoriku. V individuálních činnostech jsme na interaktivní tabuli skládali puzzle zvířátek u krmelce podle obrázku, někteří jsme zkoušeli hrát pexeso "Stopy zvířat", kde nám paní učitelka vybrala jen zvířátka o kterých jsme si povídali a zkoušeli jsme skládat podle předlohy stavebnicy "Veselá sova". Třídili jsem obrázky zvířat a hledali pouze ty, které bydlí v lese. V rámči řízených činností jsme si  zahráli didaktickou hru "Rodinky", kde jsme k obrázkům zvířat skládali dílky stavebnice "CVAK-CVAK Lesní zvířata" tak aby zde vždy byla maminka, tatínek a mládě. CVAK-CVAK Lesní zvířata jsme využívali také v individuálních činnostech k sestavování dle vlastní fantazie.