Při procvičování a zdokonalování schopností a dovedností potřebných pro vstup do ZŠ, byla pro nás tentokrtá objektem zájmu říše hmyzu  (žížaly, včely, vosy, brouci, mravenci a další). Děti se seznámily s důležitostí hmyzu v přírodě, naučily se pojmenovávat některé základní druhy i hmyz v přírodě vyhledávat. 

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den