Zimní sporty, ty jsou prima... Počasí nám sice nepřálo, ale my si to užili i tak...Vyzkoušeli jsme si jízdu na lyžích, dokonce i ve dvojicích. Pověděli jsme si, jaké zimní sporty známe, jaké vybavení k daným sportům potřebujeme a samozřejmě jsme si pověděli něco i o vhodném oblečení. Celý týden jsme poctivě trénovali úkoly školního charakteru - přematematická a předčtenářská gramtonost, potrénovali jsme i jména a adresy. V písance jsme u vzorovaných rukavic nacvičovali šikmou čáru. Jemnou motoriku jsme trénovali nejen při předávání tématických obrázků kolíčkem, ale i při výrobě našich malých lyžařů. Prostorovou orientaci jsme nacvičovali při hledání obrázků nad/pod/vedle/před stolem. Při pátku nás navštívili učitelé a rodilý mluvčí ze základní školy a zahráli jsme si spoustu her, při kterých jsme procvičili naše znalosti anglického jazyka.