5...4...3...2...1... "Zážeh!" A letíme do vesmíru zkoumat planety, hvězdy a souhvězdí, vlastně celou mléčnou dráhu. Tento týden jsme navštívili planetárium, které se nám velmi líbilo. Následně jsme si zahráli na astronauty, prošli výcvikem, zlepšili si pohybové schopnost a spolupráci při navigaci. Také jsme potrénovali předčtenářské schopnosti a vyrobili si raketu. Vysvětlili jsme si, co je to globus a ukázali si, kde bydlíme. Zkošeli jsme si říci i jméno a adresu, ale v tomto tréninku musíme ještě dále pokračovat. Naučili jsme se básničku Meteorit od Ivana Blatného. Díky globusu jsme si názorně ukázali, jak se točí země kolem slunce a vysvětlili si, příčinu střídání dne a noci. V tomto tématu budeme ještě i nadále pokračovat.