Při práci s interaktivní tabulí jsme se učili poznávat některé geometriké tvary. Zkoušeli jsme je správně nakreslit dle vzoru, spojit dvojice stejných tvarů, správně je pojmenovávat a nakonec jsme si z nich nakreslili i draky.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)