Při práci s interaktivní tabulí jsme se učili poznávat některé geometriké tvary. Zkoušeli jsme je správně nakreslit dle vzoru, spojit dvojice stejných tvarů, správně je pojmenovávat a nakonec jsme si z nich nakreslili i draky.