Tento týden jsme si připomněli s dětma příběh tří králů a jejich koledu, při které jsme zkoušeli zpívat i sólo. Procvičovali jsme sluchové vnímání při rozpoznávání první hlásky ve slově a vymýšlení slov, která začínají stejnou hláskou. Děti si procvičovaly svou jemnou motoriku při vyšívání královské koruny a vytváření krále či novoročního ohňostroje. Opět jsme si zopakovali, kde kdo bydlí a také jsme se začali učit novou anglickou písničku Five little monkeys.